Banner 560

Lịch thi ĐH, CĐ 2013 chi tiết
Đáp án đề thi Đại Học - Cao Đẳng năm 2013 đã được cập nhật nhanh nhất tại đây :
Đáp án đề thi TOÁN khối A,A1 năm 2013 Đã có đáp án của Bộ GD-ĐT Đáp án đề thi môn TOÁN khối A năm 2013
Đáp án đề thi Lý khối A,A1 năm 2013 Đã có đáp án của Bộ GD-ĐTĐáp án đề thi Lý khối A năm 2013
Đáp án đề thi Hóa khối A năm 2013 Đã có đáp án của Bộ GD-ĐTĐáp án đề thi Hóa khối A năm 2013

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 7 năm 2011

Đáp án đề thi môn SINH khối B năm 2011

213 comments
Đề thi và Đáp án đề thi môn SINH khối B năm 2011 đã được cập nhật nhanh nhất tại link này trong buổi sáng hôm nay ngày 9/7/2011 ( buổi thi đầu tiên của đợt thi thứ II trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay - năm 2011). TUYENSINH.HAYLEM.NET tự hào là website cung cấp đề thi và đáp án sớm nhất trong kỳ thi tốt nghiệp 2011 vừa qua, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các sỹ tử trong kỳ thi Đại Học này.
1. Đề thi SINH khối B năm 2011 (Thi Trắc Nghiệm):

Download đề thi SINH khối B 2011 : tại đây  [file PDF]

2. Đáp án đề thi môn SINH khối B năm 2011:

2.1. ĐÁP ÁN DO CÁC BẠN HỌC SINH GỞI LÊN WEBSITE VÀ QUA EMAIL :

Để tăng phần khách quan cho đáp án đề thi sau mỗi môn thi, Các bạn có thể gửi đáp án của mình lên website bằng cách Commnet hoặc gửi qua Email tại địa chỉ email : haylem.net@gmail.com (Kèm thông tin cá nhân). BQT sẽ xử lý và đưa lên website nhanh nhất, để các bạn thí sinh có sự so sánh khách quan và đưa ra những nhận định của mình. TUYENSINH.HAYLEM.NET xin chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã gửi đề thi và đáp án vào email sớm cho chúng tôi trong 3 buổi thi vừa qua, chúc các bạn có mùa thi thật sự thành công !

Đáp án tại mục này mang tính chất tham khảo

+ Mã Đề 357 :
1. Nguồn: Lâm Thiện Nhân, THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ. (độ chính xác 94 -100%)
Phần chung:
01.B 02.B 03.C 04.D 05.D 06.B 07.B 08.A 09.A 10.C
11.A 12.D 13.C 14.C 15.D 16.D 17.D 18.B 19.A 20.A
21.B 22.A 23.C 24.C 25.A 26.C 27.B 28.C 29.C 30.A
31.C 32.D 33.A 34.B 35.D 36.A 37.D 38.B 39.B 40.A
Phần riêng: Nâng cao:
51.C 52.C 53.D 54.B 55.C 56.C 57.D 58.D 59.A 60.B
Cập nhật các câu 05.D 18.B 31.C 36.A 60.B (10h15' 9/7/2011)

Nguyễn Đức Thăng - ĐTVT10 - K54 - ĐHBKHN
Đáp án môn Sinh học thi ĐH khối B - 2011
- Mã đề 162:
1D-2C-3A-4C-5B-6A-7B-8C-9B-10A
11A-12C-13D-14B-15B-16D-17D-18A-19C-20A
21A-22B-23C-24D-25B-26C-27B-28A-29C-30A
31C-32C-33D-34D-35B-36B-37B-38A-39D-40C
41D-42D-43A-44D-45A-46D-47A-48D-49A-50C
51B-52C-53D-54A-55A-56A-57D-58A-59C-60D.

- Mã đề 248:
1D-2D-3D-4A-5A-6D-7C-8C-9D-10A
11D-12D-13B-14C-15B-16D-17A-18D-19A-20B
21B-22B-23D-24B-25C-26A-27D-28D-29A-30C
31A-32B-33D-34C-35A-36C-37A-38C-39D-40B
41B-42A-43A-44C-45B-46D-47A-48C-49C-50C
51B-52C-53A-54D-55B-56B-57D-58C-59A-60C.

- Mã đề 357:
1B-2B-3C-4D-5B-6B-7B-8A-9A-10C
11A-12D-13C-14C-15D-16D-17D-18B-19A-20A
21B-22A-23C-24C-25A-26C-27B-28C-29C-30A
31C-32D-33A-34B-35D-36A-37D-38B-39B-40A
41B-42D-43C-44A-45B-46D-47A-48D-49C-50A
51C-52C-53D-54B-55C-56C-57C-58D-59A-60B.

- Mã đề 469:
1D-2A-3A-4D-5A-6C-7A-8D-9B-10B
11C-12D-13A-14A-15A-16B-17C-18D-19D-20B
21C-22C-23D-24D-25B-26B-27C-28C-29B-30D
31D-32C-33A-34C-35B-36B-37B-38B-39A-40C
41D-42A-43B-44C-45C-46D-47D-48D-49C-50A
51C-52B-53A-54A-55B-56D-57D-58C-59B-60C.

- Mã đề 613:
1A-2D-3A-4D-5D-6C-7C-8D-9C-10C
11A-12C-13B-14A-15A-16C-17A-18D-19A-20D
21B-22D-23A-24C-25B-26C-27D-28A-29D-30D
31B-32A-33B-34B-35A-36C-37C-38B-39B-40A
41D-42B-43D-44A-45C-46C-47C-48B-49D-50B
51B-52B-53C-54D-55A-56B-57A-58A-59D-60B.

- Mã đề 852:
1A-2D-3C-4D-5B-6D-7C-8C-9B-10B
11C-12A-13D-14A-15D-16D-17D-18C-19A-20D
21D-22B-23A-24B-25D-26B-27B-28A-29B-30C
31C-32C-33A-34C-35D-36A-37D-38D-39C-40B
41D-42A-43A-44B-45D-46C-47C-48B-49A-50B
51D-52B-53B-54A-55B-56A-57C-58B-59C-60A.

2.2. ĐÁP ÁN ĐẾN TỪ CÁC THẦY CÔ & CHUYÊN GIA:

Độ chính xác 95% - 100%

+ Mã Đề 162 : 
1D-2C-3A-4C-5B-6A-7B-8C-9B-10A
11A-12C-13D-14B-15B-16D-17C-18A-19C-20A
21A-22B-23C-24D-25B-26C-27B-28A-29C-30A
31C-32C-33D-34D-35B-36B-37B-38A-39D-40C
41D-42D-43A-44D-45A-46D-47B-48D-49A-50C
51B-52C-53D-54A-55B-56A-57D-58A-59C-60C

+ Mã Đề 248 : 
1D-2D-3D-4A-5A-6D-7C-8C-9D-10A
11D-12D-13B-14C-15B-16D-17A-18D-19A-20B
21B-22B-23D-24B-25C-26A-27D-28D-29A-30C
31A-32B-33D-34C-35A-36C-37A-38C-39D-40B
41B-42A-43A-44C-45B-46D-47A-48C-49C-50C
51B-52C-53A-54D-55B-56B-57D-58C-59A-60C

+ Mã Đề 357 : 
1B-2B-3C-4D-5D-6B-7B-8A-9A-10C
11D-12D-13C-14C-15D-16D-17D-18B-19A-20A
21B-22A-23C-24C-25A-26C-27B-28C-29C-30A
31C-32D-33A-34B-35D-36A-37D-38B-39B-40A
41B-42D-43A-44A-45B-46D-47A-48D-49B-50A
51C-52C-53D-54B-55C-56C-57D-58C-59A-60B


+ Mã Đề 469 :
1D-2A-3A-4D-5A-6C-7A-8D-9B-10B
11C-12D-13A-14A-15A-16B-17C-18D-19D-20B
21C-22C-23D-24D-25B-26B-27C-28C-29B-30D
31D-32C-33A-34C-35B-36B-37B-38B-39A-40C
41D-42A-43B-44C-45C-46D-47D-48D-49C-50A
51C-52B-53A-54A-55B-56D-57D-58C-59B-60C
Download chi tiết tại đây: DOWNLOAD

+ Mã Đề 613 : 
1A-2D-3A-4D-5D-6C-7C-8D-9C-10C
11A-12C-13B-14A-15A-16C-17A-18D-19A-20D
21B-22D-23C-24C-25B-26C-27D-28A-29D-30D
31B-32A-33B-34B-35A-36C-37C-38B-39B-40A
41D-42B-43D-44A-45B-46C-47C-48B-49D-50B
51B-52B-53C-54D-55A-56C-57A-58A-59D-60C

+ Mã Đề 852 : 
1A-2D-3C-4D-5B-6D-7C-8C-9B-10B
11C-12A-13D-14A-15D-16D-17D-18C-19A-20A
21D-22B-23A-24B-25D-26B-27B-28A-29B-30C
31C-32C-33A-34C-35D-36A-37D-38D-39C-40B
41D-42A-43A-44B-45D-46C-47C-48B-49A-50B
51D-52B-53B-54A-55B-56A-57C-58B-59B-60A

2.3. ĐÁP ÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO: 

Độ chính xác 100%

+ Đề Thi SINH Khối B năm 2011(6 mã đề): DOWNLOAD

+ Đáp án đề thi SINH Khối B năm 2011: DOWNLOAD

Download trọn bộ đề thi - đáp án 3 môn khối B năm 2011: DOWNLOAD

TAGS: dap an de thi, mon sinh, khoi B, nam 2011, dap an de thi mon sinh hoc nam 2011, khoi B, tuyen sinh khoi B, dap an de thi dai hoc 2011, mon sinh hoc khoi B, dap an de thi 2011, sinh B 2011.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh 2013 mới nhất qua Email:

213 comments:

«Cũ nhất   ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 213   Mới hơn›   Mới nhất»
Nặc danh nói...

thank truoc!

Nặc danh nói...

Mình cần đáp án đề 852. Thanks !

Nặc danh nói...

Đề 852 !!! CHo mình xin !!! Thanks !!!

Nặc danh nói...

de 357 di :)) De sinh cung dc he' cac ban.

Nặc danh nói...

co de roi ah

tula nói...

De Sinh nam nay ly thuyet de ghe. May cau bai tap thi cung tuong doi. Kho nhat la hoan vi gen, len den 3 - 4 cau ma deu phai khoanh theo cam tinhDe Sinh nam nay ly thuyet de ghe. May cau bai tap thi cung tuong doi. Kho nhat la hoan vi gen, len den 3 - 4 cau ma deu phai khoanh theo cam tinh

Nặc danh nói...

ai co dap an ma de 469 post de

Nặc danh nói...

:(( miss oi'a'

Nặc danh nói...

De 469 cau 1D. Cau hoa thach dap an la gian tiep hay di tich nhi?

Nặc danh nói...

Cau tong so nu G cua alen bang 1199 minh tinh ra KG Bbbb khong biet dung khong? Co ai chac cau nay? Cau tong so nu G cua alen bang 1199 minh tinh ra KG Bbbb khong biet dung khong? Co ai chac cau nay?

Nặc danh nói...

Mã đề 248 đây.! Ai chung đề không nào?

Nặc danh nói...

sao ko xem dap' an' dc???

Nặc danh nói...

tu de` 248 day

Nặc danh nói...

Cau locut mot 3 alen A1, A2, A3; locut hai 2 alen B, b co phai bam may tinh
(3.4:2).(2.3:2)=18 khong may ban?

Nặc danh nói...

Tôi đề 469 này có ai cùng đề không ?

Nặc danh nói...

boss mih dap an de 852

Nặc danh nói...

thay co oi giai ma 357 nhanh len di e thay to mo wa dui day heheh

Nặc danh nói...

162 ne 1d 2c 3a 4c 5b 6a 7b 8c 9b 10a 11a 12c 13d 14b 15b 16d 17c 18a 19b 20a 21a 22b 23c 24c 25b 26c 27b 28b 29c 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36b 37b 38a 39d 40c 41d 42d 43a 44d 45a 46d 47b 48d 49a 50c

Nặc danh nói...

sao lau co dap an wa . ca voi con ban cau hoa thach ma hog pit ai dug huhu , ai giup minh voi

Nặc danh nói...

co ai co dap an de 469 ko

Nặc danh nói...

troi lau co dap an wa ai co the chu minh de 248 ko !

Nặc danh nói...

mình trùng đề 469 nhưng ko có đáp an , hehe

Nặc danh nói...

ai co ma de 248 nao

Nặc danh nói...

162 sai roi ba oi
:|:|

Võ Nam Ngọc nói...

Mọi người hãy bình tĩnh và đừng nôn nóng, xem mấy cái đáp án sai kia mà tự sát khi nào không biết đấy. Có gì thì vào lúc 19h 10/7 rồi xem đáp án của bộ, bây giờ lo mà chuẩn bị thi tiếp đi

Nặc danh nói...

ai có đáp án mđề 248 thi up lên đi :((

Nặc danh nói...

de de wa di

Nặc danh nói...

to" co ma de 248 ne? lay k?

Nặc danh nói...

de 469 nè : 1d,2a,3b,4d,5a,6c,7d,8d,9a,10b,11a,12b,13b,14a,15a,16c,17c,18a,19d,20c,21b,22c,23b,24d,25b,26c,27a,28b,29b,30d,31a,32c,33a,34b,35b,36b,37b,38b,39b,40b. 41c,42c,43d,44b,45b,46d,47b,48d,49a,50b

cái câu 1 dãy B đó là mình đánh mò , còn lại tự tính ra , % đúng cũng 70-80% đó các bạn

Nặc danh nói...

ai co dap an de 469 thi` dang len di ho to kai.tks

Nặc danh nói...

sao ko thấy hiện đề thi các bạn nhỉ?

Nặc danh nói...

ban Thien Nhan lam phan chuan dum minh voi! dap an cua ban co dang tin cay ko vay?

Nặc danh nói...

có mã đề 613 ko pà kon?

Nặc danh nói...

mã đề 248 nè:
1-10: B,C,A,A,C,C,C,C,A,A
11-20: C,C,C,A,B,D,B,D,B,B
21-30: B,C,C,B,D,C,A,D,A,B
31-40: C,B,D,B,A,C,A,C,D,C
41-50: C,A,A,C,D,C,A,A,D,C

tula nói...

Nặc danh nói...
Tôi đề 469 này có ai cùng đề
không ?
09:38 Ngày 09 tháng 7 năm
2011
toi cung de 469 day

Nặc danh nói...

ai co dap an 248 chua?

Nặc danh nói...

co ai co dap an de 613 k cho minh xin di

Nặc danh nói...

162 mới đọc mấy câu là biết sai te tua oj, thằng nào mà can đảm đưa đáp án lên thế, tao cóa lời khen ngợi 8-}

Nặc danh nói...

ai co ma de 613 dua len cho minh xem ket qua nao

Nặc danh nói...

mấy pro ơi cho đáp án đề 162 nhanh nhanh y

Nặc danh nói...

co ai co ma de 469 ko ta?

Nặc danh nói...

sao co 5 ma de vay, tuong 6 co ma

Nặc danh nói...

ai có đáp án đề 852 ko:((

Nặc danh nói...

Hjx 631 dau dag nkah len kaj naoHjx 631 dau dag nkah len kaj nao

Nặc danh nói...

đề 469 tao sai hết rồi, đi hiếp dâm và mút lồn giải khuây thôi , hehe...

Nặc danh nói...

ai có đáp án đề 613 không?

Nặc danh nói...

ai bit thi dua 162 len di

Nặc danh nói...

mã 248 nè mọi người tham khảo nhé
câu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 b c d c c c d a b
1 a b d c a b a b d d
2 d c d d a c a b d a
3 c a b d c c c a c a
4 a
5 b c b d b b b c a
6 c
mình làm phần nâng cao, cột là hàng chục của câu còn hàng là đơn vị nhé

Nặc danh nói...

Có ái có đáp án 852 hok

Nặc danh nói...

852 dau nhanh len cai coi :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*

Nặc danh nói...

dap an 162 dau

Nặc danh nói...

mã 248 nè mọi người tham khảo nhé
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 b c d c c c d a b
1 a b d c a b a b d d
2 d c d d a c a b d a
3 c a b d c c c a c a
4 a
5 b c b d b b b c a
6 c
mình làm phần nâng cao, cột là hàng chục của câu còn hàng là đơn vị nhé

Nặc danh nói...

ai co dap an de 162 chinh xac lam on post len dum di

Nặc danh nói...

613 ai co ko.?.

Nặc danh nói...

de sinh nam nay de qua chak mjnh lam 9 diem qua dau dh rui

Nặc danh nói...

dap an de 248 saj ox

Nặc danh nói...

co aj co dap an chuan de 248 chua?>

Huynh Gia Thai nói...

@Thien Nhan, xin bac giai dum minh de chuan, dap an cua bac dung ko vay? :D

Huynh Gia Thai nói...

@nac danh ai sai zay ban? ban sai ah`

Nặc danh nói...

DE 357 SAI NHIEU MA CUNG DUA LEN

Nặc danh nói...

tui cấm ai đem đáp án sai lên đây làm hoang mang mọi người hix

nghị nói...

ĐÃ biết rằng cố xem là cố nghĩ
nhưng lắm thằng ấu trĩ cố tình xem.Mọi người nên tin tưởng vào bản thân của mình.Đây mới là môn đầu tiên nên đừng quá nôn nóng.thời gian các bạn lên mạng để tìm đáp án thì hãy nghỉ ngơi để chiều thi tiếp.Đừng quá hi vọng vào đáp án trên mạng hãy tin và hy vọng vào bản thân mình.bài thì cũng đã nộp rồi xem thì có đc gì đâu tất cả phải bình tĩnh.cứ từ từ thì các bạn sẽ không thất vọng.
Tự tin sẽ giúp các bạn bình tĩnh và làm bài đúng khả năng của mình hơn.Chúc mọi người thi đc điểm cao nhé!!!!!!!!!!!

Nặc danh nói...

248 nữa câu dễ mà cững sai hix đáp án zỏm

Nặc danh nói...

ai thong minh dua dap an nen
toan bon ngu mak cung dua eo hieu lam ng k# tuong truot bon dien nay

Nặc danh nói...

dua 357 len di.. nhin` thein nhan kinh wa

Huynh Gia Thai nói...

moi nguoi dung tranh luan nua, tu tu roi cung co dap an thoi :p

Nặc danh nói...

có đáp án đề 852 chưa vậy?

Nặc danh nói...

de 162 dung cau nao dau mak cung dua nen
gioi thi dc 13cau
bon nay ckem chet

Nặc danh nói...

lau wa ko them comments luon

Nặc danh nói...

Đề 469 sai gần 50% đó mọi người đừng chú trọng mà tâm lí nhé .

Nặc danh nói...

MA DE 248 NE
1-10:B,C,D,C,A,D,C,C,B,A
11-20:B,D,B,C,B,C,B,D,A,B
21-30:B,B,D,B,C,B,D,D,A,B
31-40A,B,D,C,A,A,A,C,D,A
41-50;D,A,A,D,B,B,C,A,A

Nặc danh nói...

dap an de 357 sai nhieu ma cung post ma ko biết dzị . chuyên mà ngu thấy ớn

Nặc danh nói...

mới nhìn sai 3 câu luôn kìa 248

Nặc danh nói...

ai đưa đáp án đề 357 lên đi

Nặc danh nói...

lâm thiện nhân giải sai nhiu` lắm mấy pro mới đọc mấy câu thấy sai tùm lum câu 5D mới đúng

Nặc danh nói...

tao lao . may ogn noj nha? tuj 100/100 1d 2d 3d 4d 5a 6a 7a 8a 9c 10e 11b 12a 13c 14d con laj tu tjnh nhaz .... 100/1000 troj oj sinh 9.8 ak sao troj saj cau ruj pun waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nặc danh nói...

lên đáp án đề 613 đi.......ma

Nặc danh nói...

Chuc ban may man lan sau :)) :D

Nặc danh nói...

ai nen 162 di
dung co sai nhe k la an chui do' lam mat tam li ng khac

Nặc danh nói...

Đề Sinh năm ni tương đối khó, thí sinh trung bình chỉ đạt mức 4-5 điểm là cùng.^^

kimlên nói...

mấy em thi cử thế nào chứ, người dưới gốc còn lo hơn cả người trên cây.
Ai có đáp án đề 162 post lên cho mình với. :))):))

Nặc danh nói...

de de the.mon sinh la mon ngon an nhat

Nặc danh nói...

cho em xin dap an de 162

Nặc danh nói...

noi nhu ong ai cung do dai hoc sao the thi ng ta nam nay lay 20d chac

Nặc danh nói...

ap đề 248 đê mọi người ơi! mãi kô có ai up à :((

Nặc danh nói...

chieu nay con mon toan nua?co len nghen?hihi

Nặc danh nói...

toi la chuyen sinh de 469 day
to van lang hai phonhg

Nặc danh nói...

:-((

Nặc danh nói...

oh yeah 7d oy hahahah

Nặc danh nói...

X-)

Nặc danh nói...

Mã đề 469 ở trên có rất nhiều câu sai. VD ngay câu 50 chọn B nhưng có lẽ vì chưa đọc kĩ lên chắc bạn ấy nhầm ^^! Vì Cào cào ăn thực vật > Chim sâu ăn cào cào > Mèo ăn Chim sâu và thỏ. Vậy ta có thể loại ngay đáp án nào có Mèo rừng là loại bỏ. Theo tôi, Đáp án A là đáp án đúng Vì thỏ , nai và cào cào ăn thực vật.

sting nói...

sao 852 lau co zu cac bac. sot ca ruot. please?!@!!!!!!!!!!!!!!!

Nặc danh nói...

thang ngu nay the may bao meo rung la cap 2 hay 3. cao cao. sau. tho la cap 1 ngu vcl con to ve nguy hiem

Nặc danh nói...

mẹ cái thằng nạc danh này, đáp án j mà ngu thế

Nặc danh nói...

lau co 852 vay

vipnamdinh nói...

đâp án chưa chuẩn đâu ae

vipnamdinh nói...

đúng rồi, câu 50 đề 469 a là đúng nhất

bboy2011 nói...

sao chua co de 162 ha ma^'y cha no^i

Nặc danh nói...

That ra de nam nay khong de nhu cac e nghi dau. Theo thay nhan xet thi de nay co nhieu cau neu khong chu y thi se sai ngay.That ra de nam nay khong de nhu cac e nghi dau. Theo thay nhan xet thi de nay co nhieu cau neu khong chu y thi se sai ngay.

Nặc danh nói...

chiều nay chắc chắn tao phải dc ít nhất 8 điểm...

Nặc danh nói...

ai co' dap' an' de 613 k?????????????

bboy2011 nói...

may ban thi dc ko ha

bboy nói...

:( so wa

Nặc danh nói...

469
1d 2b 3a 4b 5a 6c 7c 8d 9b 10b 11b 12d 13b 14a 15a 16b 17c 18a 19c 20d 21a 22c 23a 24d 25d 26b 27c 28d 29b 30d 31d 32c 33a 34d 35d 36a 37c 38b 39c 40d 41d 42c 43b 44c 45b 46d 47d 48d 49c 50a
chon lieu khong it dau pan nao gjoi thi cham ho cai
To Van Lang THPT Vinh Bao? Hai Phong
0934967677
lien he luon di
langvanto93vietnam@yahoo.com.vn

Nặc danh nói...

thoi dung post len ngu ngu

bboy2011 nói...

so thi ko dc chie^n nay` ze^` we^ chan vi.t lun:(

Nặc danh nói...

ai co dap an 162 ko dang tui koi chut

Nặc danh nói...

cho dap an di may thang ngất
ok nha cac sĩ tử.keke

Nặc danh nói...

toi ung ho 469 cau 50 phai la a

Nặc danh nói...

sao ma de 357 ko up phan rieng ban co ban?...

Nặc danh nói...

ngu vai

Nặc danh nói...

son;
co ai co de 852 k cho minh xem voi

Nặc danh nói...

ban nao co dap an de 357 thi up len di cai thang tr chuyen kia dap an sai gan het ma con tung len

Nặc danh nói...

po tay
Sinh thi xong cha co dap an

Nặc danh nói...

ai co' dap an phan rieng cho chuong trinh chuan? ma de 357 thj` up dum cai'

Nặc danh nói...

chung may bao cao cao.tho.nai la cap 2 the con meo la cap may. thang nao tra loi dc thi tao cho keo

Nặc danh nói...

L.T.Nhân: mđ 357 nãy mình đánh nhầm vài đáp án, bây giờ sửa lại là đúng rùi nhé! Có câu 05 mình đánh nhầm nữa, đáp án là 05.D !
Độ chính xác có thể đạt 100%

Nặc danh nói...

ai co' de 613 k. jup' tui voj'

Nặc danh nói...

lam ca kho do

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

luc A luc D. thay no bao D cung D .dung la thang 3 phai?. tao nghi la no lam sai 100%

Nặc danh nói...

may ong noi dua dap an dien khong a

Nặc danh nói...

ko aj co dap an 357 sao

cu boi kiki nói...

ai sen dap an dung nhat len di nao ae oi

Nặc danh nói...

thang nao la bboy do?
tao cung la bboy nay

Nặc danh nói...

kho ma tin dc dap an nay. sao toan lam sai het ne :((

Nặc danh nói...

theo tôi thì mã đề 469 thì câu 50 đáp án B là đúng nhất vì : ko đề ra ko có nêu ra thực vật,động vật dinh dưỡng bậc 1 phải là cào cào chứ, => loại A rồi còn gì

Nặc danh nói...

sx;de 852 nez cac pan tham khao 1c2b3b4d5c6d7d8b9b10c11d12b13c14a15b16c17d18d19b20a21d22b23a24a25d26b27a28b29a30d31b32c33d34d35a36a37c38b39c40b41d42a43a44b45a46c47d48d49a50a (50 -60% thui)

Nặc danh nói...

an trua rui ngj ngoi di cac si tu?dung doc may dap an vo van nay. chi la d tham khao va so sanh vs dap an cua minh thoi chu. dung de anh huong toi ket qua thi chieu nay.roi tu si tu? lai thanh tu tu? thi toi.
chuc cac ban thi tot nhung tot gan bang toi thoi
langvanto93vietnam@yahoo.com.vn

Nặc danh nói...

thầy đã có đáp án mã đề 248 đây. mời các em tham khảo:
1B 2C 3D 4C 5A 6B 7C 8C 9C 10A 11B 12D 13D 14D 15B 16C 17B 18D 19A 20B 21B 22B 23D 24B 25C 26A 27D 28D 29A 30D 31A 32B 33A 34C 35C 36A 37D 38D 39A 40C 41B 42C 43A 44B 45B 46D 47A 48C 49C 50C.
Tỉ lệ chính xác của thầy là 95%, có gì sai xót mong các em góp ý.
=((

Nặc danh nói...

cho xin dap an 613 voi

Nặc danh nói...

huhuhu... the la hit roy moi nguoi oi....dap an 852 the nao vay?

Nặc danh nói...

ôi đáp án mã đề 248 tao thấy cũng chính xác kìa.cảm ơn thầy.thank
:X

Nặc danh nói...

thầy ơi cho đáp án đề 357 phần cơ bản đi

Nặc danh nói...

sam di

Nặc danh nói...

oh theo đáp án mã đề 248 kia thì tao cung thấy đúng đúng. chắc là thầy đó làm đúng đó. hi vọng vào đáp án của thầy,vì đáp án của tui lệch với đap án của thầy có mấy câu chớ mấy

Nặc danh nói...

voi dap an cua de 852 nhu cua ban kia thi chuc ban 2 mon con lai moi mon rang 7d thi dau dh nhe ....

Nặc danh nói...

469 saj ba no oy

Nặc danh nói...

cái đáp án mã đề 248 ở dưới có đúng ko vậy.

Nặc danh nói...

phần cơ bản 357 đe

Nặc danh nói...

ma de 357 chan' that day'

Nặc danh nói...

ai co' de 613 k. jup' tui voj'

Nặc danh nói...

ai co dap an 162 dung thi dua len ba conm koi mie^'ng dy

Nặc danh nói...

ma de 613, sao lau co zak nak ((:

Nặc danh nói...

de 852 cua chuyên gia còn nhiều câu đáp án kỳ lạ quá 8-}

Nặc danh nói...

ko bjk thi dot nay co be^ nhu ho^i khoi a ko nu~a

Nặc danh nói...

Nặc danh nói...

de 852 cua chuyên gia còn nhiều câu đáp án kỳ lạ quá


ĐÚNG RỒI ĐÓ BẠN, LÀM MÌNH LO QUÁ, NHƯ TRÊN MÌNH ĐC CÓ 5Đ

Nặc danh nói...

ai chep dap an de 613 kojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Nặc danh nói...

Ai có dáp án đề 162 k? poss lên đi

Nặc danh nói...

đề 613 đâu oài sao lâu thế hả zời

Nặc danh nói...

ua! de 469 chac sai nhieu lam ne!

Nặc danh nói...

ai co dap an 162 dua len di
phai chac do nha

Nặc danh nói...

de thi de qua

Nặc danh nói...

cau 50 a, cau 16 b ma.....(469)

Nặc danh nói...

ha? thui hx bai day!!!!!!!!

Nặc danh nói...

cho xin dap an de 162 di

Nặc danh nói...

ai biet thi post nha,ko biet thi dung post bay lam nguoi khac lo lang

Nặc danh nói...

ai co 162 dua len xem nao
:-*

Nặc danh nói...

de 248 dap an j ma sai nhiu the

Nặc danh nói...

rang muk huk co dap an 613 ruk trui

Nặc danh nói...

ko ai co dap an ma de 162 a, chan nhi

Nặc danh nói...

ma de 162 dau uppppppppppppp len cho moi ng cung chiem nguong~ nao` nhanh me. may len

Nặc danh nói...

ai biet chac chan cau nao thi cho len cai nhe ma de 162.

Nặc danh nói...

Ai cho ĐA đề 357 phần cơ bản

Nặc danh nói...

???

Nặc danh nói...

1A-2D-3C-4D-5B-6D-7C-8C-9B-10B
11C-12A-13D-14A-15D-16D-17D-18C-19A-20A
21D-22B-23A-24B-25D-26B-27B-28A-29B-30C
31C-32C-33A-34C-35D-36A-37D-38D-39C-40B
41D-42A-43A-44B-45D-46C-47C-48B-49A-50B
51D-52B-53B-54A-55B-56A-57C-58B-59B-60A

Nặc danh nói...

may thang ham me roi toan dap an de sai 1 lũ xem dap an BGD la dung nhat cai nhau lam deo j b-(

Nặc danh nói...

L.T.Nhân: mình còn phải ôn thi các môn tiếp theo nên không có thời gian để làm phần Cơ bản cũng như giải thích từng câu cho các bạn được. Nếu bạn nào không chấp nhận đáp án trên thì hãy gác qua 1 bên để ôn tập tốt các môn tiếp theo, khi nào có đáp án của bộ rồi thì các bạn sẽ biết là đáp án của mình có sai hay không!?!
Đáp án của mình có độ chính xác trên 95%, có thể đạt 100% !!!L.T.Nhân: mình còn phải ôn thi các môn tiếp theo nên không có thời gian để làm phần Cơ bản cũng như giải thích từng câu cho các bạn được. Nếu bạn nào không chấp nhận đáp án trên thì hãy gác qua 1 bên để ôn tập tốt các môn tiếp theo, khi nào có đáp án của bộ rồi thì các bạn sẽ biết là đáp án của mình có sai hay không!?!
Đáp án của mình có độ chính xác trên 95%, có thể đạt 100% !!!

Nặc danh nói...

sinh co ve nhe nhom hon nhung ma tung cau thi qua dau ma thoi gia chi co 90' thi . . .

Nặc danh nói...

sao cap nhat may de con lai lau the ha cac ban minh hoi hop qua

Nặc danh nói...

may anh oi em sai hjt uj huhu wa nay ve me em pat em lay chong roi.em la yen sdt la:01646784110 co j thj noi chuyen de em do pun nha

Nặc danh nói...

dkm thag nao co 162 thi up kon me no' nhanh ho kaj

phuongvivid nói...

ai có đề thi mã 162 ko thì up lên nhé, mình chỉ cần đề thôi. hoặc gửi cho mình qua email phuongvivid@gmail.com. thanks trước :)

Nặc danh nói...

dap an de 469 kia sai nhieu lam cac ban cu binh tinh nha

Nặc danh nói...

chang co' kai de loz nao la de tho o day.mjh chj thay de ngu thoi.ngu dk hon mot nua time

Nặc danh nói...

De 469 lam linh tinh qua giai gi ma toan thay sai la sai vay!!!!

Nguyễn Đức Thăng nói...

Nguyễn Đức Thăng - ĐTVT10 - K54 - ĐHBKHN
Đáp án môn Sinh học thi ĐH khối B - 2011

- Mã đề 162:
1D-2C-3A-4C-5B-6A-7B-8C-9B-10A
11A-12C-13D-14B-15B-16D-17D-18A-19C-20A
21A-22B-23C-24D-25B-26C-27B-28A-29C-30A
31C-32C-33D-34D-35B-36B-37B-38A-39D-40C
41D-42D-43A-44D-45A-46D-47A-48D-49A-50C
51B-52C-53D-54A-55A-56A-57D-58A-59C-60D.

- Mã đề 248:
1D-2D-3D-4A-5A-6D-7C-8C-9D-10A
11D-12D-13B-14C-15B-16D-17A-18D-19A-20B
21B-22B-23D-24B-25C-26A-27D-28D-29A-30C
31A-32B-33D-34C-35A-36C-37A-38C-39D-40B
41B-42A-43A-44C-45B-46D-47A-48C-49C-50C
51B-52C-53A-54D-55B-56B-57D-58C-59A-60C.

- Mã đề 357:
1B-2B-3C-4D-5B-6B-7B-8A-9A-10C
11A-12D-13C-14C-15D-16D-17D-18B-19A-20A
21B-22A-23C-24C-25A-26C-27B-28C-29C-30A
31C-32D-33A-34B-35D-36A-37D-38B-39B-40A
41B-42D-43C-44A-45B-46D-47A-48D-49C-50A
51C-52C-53D-54B-55C-56C-57C-58D-59A-60B.

- Mã đề 469:
1D-2A-3A-4D-5A-6C-7A-8D-9B-10B
11C-12D-13A-14A-15A-16B-17C-18D-19D-20B
21C-22C-23D-24D-25B-26B-27C-28C-29B-30D
31D-32C-33A-34C-35B-36B-37B-38B-39A-40C
41D-42A-43B-44C-45C-46D-47D-48D-49C-50A
51C-52B-53A-54A-55B-56D-57D-58C-59B-60C.

- Mã đề 613:
1A-2D-3A-4D-5D-6C-7C-8D-9C-10C
11A-12C-13B-14A-15A-16C-17A-18D-19A-20D
21B-22D-23A-24C-25B-26C-27D-28A-29D-30D
31B-32A-33B-34B-35A-36C-37C-38B-39B-40A
41D-42B-43D-44A-45C-46C-47C-48B-49D-50B
51B-52B-53C-54D-55A-56B-57A-58A-59D-60B.

- Mã đề 852:
1A-2D-3C-4D-5B-6D-7C-8C-9B-10B
11C-12A-13D-14A-15D-16D-17D-18C-19A-20D
21D-22B-23A-24B-25D-26B-27B-28A-29B-30C
31C-32C-33A-34C-35D-36A-37D-38D-39C-40B
41D-42A-43A-44B-45D-46C-47C-48B-49A-50B
51D-52B-53B-54A-55B-56A-57C-58B-59C-60A.

Nặc danh nói...

ai can dap an goi den 01646784110

Nặc danh nói...

ĐA của bạn LTNhân là 100% đó CB nè: 41B 42D 43C 44A 45B 46D 47A 48D 49B 50A

Nặc danh nói...

ve ma di cay thụ may e

Nặc danh nói...

de 248 tren kia chih xac k z????? :-/

Nặc danh nói...

ma de nao moi dc chu

Nặc danh nói...

chan

Nặc danh nói...

tui sai nhieu qua, de nay toan lua nguoi thui, hj

Nặc danh nói...

:D

Nặc danh nói...

de 248 cua thay j tren ay

Nặc danh nói...

chài đề năm nay cũng tạm được. Tớ có đáp án đề 852 các cậu xem tham khảo :
1a 2d 3a 4d 5b 6d 7c 8b 9b 10b 11c 12a 13d 14a 15c 16d 17d 18c 19a 20a 21d 22c 23a 24b 25d 26b 27b 28a 29b 30b 31a 32c 33a 34c 35d 36a 37d 38d 39a 40a 41d 42a 43a 44b 45d 46c 47c 48b 49a 50c

Nặc danh nói...

DA cua pan nguyen duc thag dug k z

Nặc danh nói...

toàn tào lao
làm thì sai hết ma viết lên làm mấy dứa học sinh nó tưởng thật

Nặc danh nói...

sao hôm nay đáp án môn Sinh lâu thế nhỉ? Đề 162 of mềnh lo quá đi :((.. Ae trong này toàn 162 à :D.. Tìm người giải rồi đưa lên đê :)

Nặc danh nói...

chán quá e chuẩn bị đi thi Toán chiều nay đây. đéo ở đây chém bão vs các bác nữa :)):)):))
Chúc cả nhà trượt hết đê cho e đỗ ;);)

Nặc danh nói...

thui cho t xin , cac ban lo com chao , nghi ngoi , chieu con chien tip.

Nặc danh nói...

:(( bu`n qua dung dc 25 cau ha` huhu

Nặc danh nói...

Câu 20 và câu 59 đề 852 của bạn Nguyễn Đức Thăng và các chuyên gia đáp án khác nhau. Ai đúng vậy?

Nặc danh nói...

may pan len tuoitre.vn koa dap an chjh xac kja, nhug faj do tug cau hoj mat thoj gjan ;)

Nặc danh nói...

ui zui,de 852,cac thay co va chuyen gia giai con nhieu cai cho sai lam day........

Nặc danh nói...

chieu lam bai that tot cac em nhe

Nặc danh nói...

chieu dua nao ngoi canh tao cho tao chep bai voi nhe
ko teo cho chet

Nặc danh nói...

di thi thoi cac ban

Nặc danh nói...

chua co dap an chinh xac cua gd thi k nen tin....sai so van co nhieu lam

«Cũ nhất ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 213   Mới hơn› Mới nhất»
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X
=(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] :-t b-( :-L

Đăng nhận xét

» Khi gửi đáp án bạn nên ghi đầy đủ họ & tên và trường học của bạn.
» Các bạn không nên ghi đáp án theo hàng dọc nhé